2018 års jury

Möt experterna i vår jury 2018. Jurymedlemmarna har lång erfarenhet av entreprenörskap och har framgångsrikt realiserat sina drömmar. Juryn är dessutom 100% jämställd då vi är övertygade om att jämställdhet ger bäst resultat och bidrar till en framgångsrik tävling. 

Lena Apler

Lena Apler

Grundare och styrelseordförande för Collector Bank.
Affärsängel som investerar i nästa generations fintech-bolag.

Karin Ebbinghaus

Karin Ebbinghaus

Jurist och Investment manager för Almi Invest GreenTech.
Tidigare advokat med inriktning på företagsförvärv, kapitalanskaffning och bolagsrätt på internationella affärsjuridiska byråer numera fokus på att hitta innovationer som bidrar till minskad CO2-utsläpp.

Johan kjörk

Johan Kjörk (sammankallande)

Business Unit Manager på Sigma IT Consultings med ansvar för Sigmas innovationsarbete.
Lång erfarenhet som vd i företag med fokus på digitalisering, förändring och kommunikation.

Lars Kry

Lars Kry (ordförande)

VD Sigma IT Consulting och ledamot i flertalet styrelser.
Tidigare VD på Proffice.

Johan Magnusson

Johan Magnusson

Docent vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet.
Avdelningschef för Informatik och föreståndare för SCDI Göteborg (Swedish Center for Digital Innovation). Forskar kring innovation och effektivitet inom digitaliseringsarbete.

Louise Samet

Louise Samet

Affärsängel. Fd ansvarig för digitala produkter på Klarna samt investeringsverksamheten på Norrsken.
Investerar i unga impact techbolag.

Vår expertjury med kompetens och erfarenhet av innovation, digitalisering och startup-verksamhet bedömer följande

  • Innovation: Hur innovativ är idén och vilka möjligheter till expansion finns på marknaden?
  • Tekniskt genomförande: Ger den tekniska implementeringen av produkten eller tjänsten en framtida tillväxtmöjlighet som motsvarar affärsbehovet?
  • Kommersiell möjlighet: Vilken marknadspotential har affärsidén?
  • Entreprenörskap och affärsmässighet: För att framgångsrikt realisera sin affärsidé krävs realism, driv och engagemang samt en vilja att lyckas.

 

För att göra en professionell bedömning av de tävlandes affärsmässighet används experter från Sigma Recruit som rådgivare. Alla bidrag som går vidare och får presentera sin affärsidé på pitchdagen får en personlig återkoppling gällande sin affärsidé från juryn.